“Fra første færd har Carina hjulpet os med at få stabilitet i klinikken. Vi har fået styr på hverdagen, så den kører bedre. Hun har struktureret hverdagen med medarbejderne, så der er kommet mere trivsel og ro på. Personalet er blevet inddraget og lyttet til. De skal ikke længere gætte sig til, hvordan tingene skal gøres, men har fået noget konkret at forholde sig til i stedet for, at vi ledere tager en masse ting for givet.

Carinas store overblik, forståelse og erfaring i personalemæssige relationer har bibragt os meget. Hun har observeret os i det daglige og har fulgt op på problematikker med konstruktiv og åben dialog. Hun er guld værd for os – for trivsel, ro og det at have én på sidelinjen, som kan hjælpe os. Som person har hun stor pondus og professionalisme, og hun har givet os en anden helhedsforståelse for, hvordan en klinik kan ledes medarbejdermæssigt”.