mine
Referencer

Hvad siger andre

Tandlægehuset besluttede i 2021, at alle klinikkens procedurer og dokumentationer skulle gennemgås og opdateres. Vi ønskede desuden et bedre overblik over, om vi fulgte alle regler og anbefalinger Tandlægehuset havde brug for en tovholder til denne proces, og kontaktede derfor Carina, hvilket skulle vise sig at være en rigtig god ide. Carina overtog styringen, og guidede os kyndigt gennem processen, så klinikkens procedurer, dokumentationer og arbejdsgange blev gennemgået fra a til z. Carina udarbejdede en plan for revidering og implementering, som blev fulgt til punkt og prikke. Carina kommer med godt humør, og er positiv overfor alle ideer. Hun har en stor indsigt i stort set alle regler i branchen, og det hun ikke ved, finder hun hurtigt ud af. Hun er grundig og altid velforberedt. Carina har hjulpet os med procedurer i forbindelse med NIR, APV, kemisk APV samt personalehåndbog. Derudover har hun deltaget i ansættelsessamtaler og opsøgende medarbejder samtaler, og også her været en formidabel sparringspartner. Tandlægeklinikken har været yderst tilfreds med Carinas assistance, hvilket har givet os overblik og ro på klinikken. Jeg giver hende hermed mine allerbedste anbefalinger.”.

Klinikejer Jeppe Borkfelt
Tandlægehuset Odense

“Klinikken skulle reorganiseres d. 1. januar 2021 og jeg valgte at kulegrave struktur og processer. Carina har været en dynamisk organisator og drivkraft under hele forløbet – med udtalt indsigt og viden om lovgivning, regler og drift. Mit valg af Carina som tovholder og garant for effektivitet er bestemt af et årelangt kendskab til hendes evner og personlighed. En særdeles erfaren, dygtig, grundig, velforberedt og behagelig samarbejdspartner. Vi er i mål med store dele af vores projekt, men samarbejdet fortsætter med Carina som konsulent på især personale – og arbejdsmiljødelen. På den måde sikrer jeg mig tid og overskud til at passe min travle praksis. Klinikdrift er en kontinuerlig proces og vi har brug for viden, systematik og praktisk hjælp til vores virksomheder. Min klare anbefaling er at kontakte Carina for vejledning omkring emner du måtte have brug for støtte til. Du vil med optimal vejledning få hjælp til at drive virksomheden på et veltilrettelagt grundlag. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du ønsker yderligere information”.

Lone Sander, Tandlæge, Ph.d. & klinikejer,
Tandlægerne Store Torv, Århus

Carina har lavet en meget grundig 360 graders gennemgang af to klinikker. Vi har været omkring ALLE emner med relevans for en tandlægeklinik i Danmark i 2021, det er mange, og det var ikke blevet gjort så grundigt uden Carinas hjælp. Vi står nu absolut up to date og med 100 % compliance. Carina har tilmed hjulpet os med et system, således vi selv kan holde systemerne opdaterede. Jeg kan kun anbefale alle klinikejere en grundig sparring med Carina”.

Klinikejer Kristian Andersen
Tandlægerne Biesgade og Nørager

“Carina har igennem en årrække været en virkelig god sparringspartner i forbindelse med vores drift, herunder HR-relation på både vores klinik og de øvrige klinikker i Oris-kæden.
Hun viser et stort engagement og får således hurtigt skabt sig et stort overblik som kan danne grundlag for hendes gode rådgivning.
Carina er handlekraftig og eksekverer hurtigt på sine opgaver.
De allerbedste anbefalinger medgives herfra”.

Oris Tandlægerne Slotsgade 21, 5000 Odense

“Vi har nået vores vision om at blive en henvisningsklinik med høj faglighed og eksterne specialister tilknyttet. Det er i høj grad Carinas fortjeneste. Sammen med hende har vi formuleret visionen og skabt rammerne for at gennemføre den. Uden hendes hjælp havde det ikke været muligt. Hun har sat vores klinikstyring i system og har taget sig af alt det, der ligger ved siden af at være tandlæge. Det har givet os mere tid til at udvikle os fagligt og gå i dybden med nye teknologier.

Før havde vi mange udfordringer med personalet. Efter at vi har fået Carina til at tage sig af personalesagerne, så er der kommet ro over hele linjen. Hvis vi selv skulle have taget os af alt med personale, bemanding, barsel, drift, praktiske ting, nye bekendtgørelser og APV, så ville det have været svært at opnå de faglige mål. Nu har vi fået ro til det, vi bedst kan lide at lave – nemlig tænder”.

Klinikejer Minh Ngo
ORIS Tandlægerne Det Gule Pakhus, Svendborg

“Fra første færd har Carina hjulpet os med at få stabilitet i klinikken. Vi har fået styr på hverdagen, så den kører bedre. Hun har struktureret hverdagen med medarbejderne, så der er kommet mere trivsel og ro på. Personalet er blevet inddraget og lyttet til. De skal ikke længere gætte sig til, hvordan tingene skal gøres, men har fået noget konkret at forholde sig til i stedet for, at vi ledere tager en masse ting for givet.

Carinas store overblik, forståelse og erfaring i personalemæssige relationer har bibragt os meget. Hun har observeret os i det daglige og har fulgt op på problematikker med konstruktiv og åben dialog. Hun er guld værd for os – for trivsel, ro og det at have én på sidelinjen, som kan hjælpe os. Som person har hun stor pondus og professionalisme, og hun har givet os en anden helhedsforståelse for, hvordan en klinik kan ledes medarbejdermæssigt”.

Klinikejer Maria Lyngstrand,
ORIS Tandlægerne Lyngby