Mine 
ydelser

Effektivitet og omtanke

Arbejdsmiljø

Får du udarbejdet APV? Og hvad med den årlige arbejdsmiljødrøftelse?

På arbejdsmiljøområdet er der lovbestemte krav som skal opfyldes. Arbejdspladsvurdering (APV) er et lovkrav. Her gennemgås alle de lovmæssige områder som for eksempel det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Jeg kan gennemføre APV med dine medarbejdere, så alle får udfyldt spørgeskemaer og udarbejdet en handlingsplan med oversigt over problemstillinger og indsatser. Jeg følger detaljerne til dørs og sikrer handling og løsninger.

Den årlige arbejdsmiljødrøfte, førstehjælp, beredskabsplan og introduktion til nyansatte er også vigtige elementer for området.

Arbejdspladsvurdering (APV)

Årlig arbejdsmiljødrøftelse

Førstehjælp

Beredskabsplan

Introduktion til nyansatte