Effektivitet og omtanke

ESG-RAPPORTERING

Hvorfor er ESG-rapportering og bæredygtighed vigtigt for HR-afdelinger?

HR afdelinger og arbejdet med HR spiller en afgørende rolle i at møde EU direktivet om bæredygtighedsrapportering. Det sker, fordi direktivet sætter direkte krav til HR data som social (S) og governance (G). Synes opgaven stor for dig, hjælper jeg dig med at tage de nødvendige skridt.

Bæredygtighedsrapportering i danske virksomheder

ESG-rapportering er meget omfangsrigt. Jeg har derfor kogt det ned til dig, der er leder eller virksomhedsejer. Fra 1. januar trådte EU’s første trin i kravene om bæredygtighedsrapportering i kraft. Kravet gælder i første omgang store børsnoterede virksomheder. I 2025 følger store selskaber i regnskabsklasse D og C-stor, mens de børsnoterede SMV’er kommer i 2026.

Men det betyder ikke, at mindre virksomheder, herunder også SMV’er, ikke skal forholde sig til ESG rapportering allerede nu. Flere oplever, at de større virksomheder vil have ESG-nøgletal fra alle virksomheder i deres værdikæde (deres underleverandører). Derfor lægges der også et pres på mindre virksomheder, hvor det endnu ikke er et krav

Hvad er ESG-nøgletal?

Helt konkret betyder ESG: Environmental, social og governance – eller miljø, samfund og ledelse. Det er her man finder de nøgletal, der kan bruges til at forklare en virksomheds påvirkning på de tre områder. ESG-nøgletal er et regnskab, der skal sidestilles med det finansielle regnskab. Det har til formål at måle virksomhedens indsats på bestemte forretningsaktiviteter, fx miljøforhold og sociale forhold. Helt konkret 

Direktivet indeholder ikke krav om anvendelse af specifikke ESG-nøgletal. Men man skal som virksomhed altid oplyse, hvilke nøgletal der udarbejdes og anvendes. 

Alle dine opgørelser bør aldrig stå alene. Du bør forholde dig konkret til de forskellige nøgletal og gerne skrive, hvad der er godt eller mindre godt i lige præcist dette år. Du kan med fordel forholde dig konkret til de forskellige nøgletal.

 

Der er ikke en fast opskrift for, hvad der skal indgå i en ESG-rapportering, men du kan fx beskrive:

 • Virksomheden og dens kerneaktiviteter
 • Virksomhedens overordnede mission/vision
 • Virksomhedens forretningsmodel og bæredygtighedsstrategi (hvis du har én)
 • Hvilke udfordringer og risici, virksomheden oplever i forhold til bæredygtighed
 • Tiltag inden for bæredygtighed
 • Hvad vil virksomheden bruge sin ESG-opgørelse til?

Det er en god idé, at virksomhedens ledelse/ejer skriver forordet, Det anbefales desuden at forankre og forpligte ledelse og evt. bestyrelsen i virksomhedens bæredygtighedsarbejde.

E-nøgletal: Environmental – miljø (ledelsesstrukturer, diversitet og lønpolitikker, affald, forurening mm)

I afsnittet om miljø kan du med fordel komme ind på:
Vandforbrug, energiforbrug og affaldshåndtering

 • Hvad viser opgørelsen?
 • Har der været positive/negative udviklinger? Hvad skyldes det?
 • Hvordan forventer du, at virksomhedens vandforbrug vil udvikle sig fremover?

S-nøgletal: Social – samfund (sygefravær, ulykker, sociale ydelser, overenskomster, sundhed, uddannelse, udvikling, sikkerhed)

Når du skal beskrive dine S-nøgletal, kan du med fordel komme ind på helt konkrete tal fra blandt andet din HR-afdeling. Her kan I eksempelvis kigge på:

Sygefravær, arbejdsulykker, kønsdiversitet

 • Hvad viser opgørelsen? 
 • Har der været positive/negative udviklinger? Hvad skyldes det?
 • Giver opgørelsen anledning til nye tiltag?

G-nøgletal: Governance – ledelse (bestyrelse, ledelse, ejerstruktur, værdier, forretningsetik, korruption)

I afsnittet om dine G-nøgletal, der omhandler ledelsen i virksomheden eller organisationen, kan du med fordel kigge ind på:

Lønforskel mellem ledelsen/bestyrelsen og medarbejdere

 • Hvad viser opgørelsen om lønforskellen mellem CEO og medarbejder?
 • Er virksomheden tilfreds med niveauet for lønforskellen mellem CEO/medarbejder?
 • Har der været en positiv/negativ udvikling?
 • Giver opgørelsen anledning til nye tiltag?

Lønforskel mellem køn

 • Er der lønforskel mellem kønnene i virksomheden? Hvis ja, hvad skyldes dette?
 • Har der været en positiv/negativ udvikling?
 • Kommer din virksomhed til at iværksætte tiltag for at sikre ligeløn mellem kønnene?

Kilde: Virksomhedsguiden

Personale

Vil du slippe for vanskelige personalesager, MUS-samtaler og andre personalemæssige opgaver?

Ledelse

Vil du være en god leder, øge trivslen og arbejde efter en målrettet forretningsplan?

ARBEJDSMILJØ

Vil du have hjælp til at igangsætte og styre et projekt, så du kommer i mål til tiden?

KONFLIKTCOACHING

Ønsker du at få konkrete redskaber til at komme videre med udvikling af dit team?

WORKSHOPS

Er du på udkig efter en løsning på de udfordringer, som I står overfor i virksomheden?

ESG-Rapportering

E-nøgletal: Environmental – miljø

S-nøgletal: Social – samfund

G-nøgletal: Governance – ledelse