Mine
ydelser

Effektivitet og omtanke

Personale

Mangler du tid til personalesagerne? Har du mange opgaver? Er der meget bøvl? Jeg sikrer dig, at du får et overblik over dine opgaver og ikke mindst en optimering af opgaveløsningen.

Implementering af APV, trivselsundersøgelser, MUS-samtaler, overenskomster, lønforhandlinger, er opgaver som jeg kan være behjælpelig med.

Har du brug for hjælp til at håndtere personalemæssige udfordringer og tage de svære samtaler, så har jeg stor erfaring. Jeg kan også stå for rekruttering, onboarding og afskedigelser.

Mange uoverensstemmelser kan forebygges ved at lytte til problemerne og få udarbejdet en personalehåndbog, som skaber klarhed over rammer og vilkår i ansættelsen.

Skal du afholde personalemøder med svære informationer om for eksempel organisationsændringer eller opsigelser, så kan jeg forberede dig eller jeg kan facilitere møderne.

Personalehåndbog

Rekruttering 

MUS-samtaler

Medarbejdertilfredshed

Personalemøder

Arbejdspladsvurdering (APV)