“Vi har nået vores vision om at blive en henvisningsklinik med høj faglighed og eksterne specialister tilknyttet. Det er i høj grad Carinas fortjeneste. Sammen med hende har vi formuleret visionen og skabt rammerne for at gennemføre den. Uden hendes hjælp havde det ikke været muligt. Hun har sat vores klinikstyring i system og har taget sig af alt det, der ligger ved siden af at være tandlæge. Det har givet os mere tid til at udvikle os fagligt og gå i dybden med nye teknologier.

Før havde vi mange udfordringer med personalet. Efter at vi har fået Carina til at tage sig af personalesagerne, så er der kommet ro over hele linjen. Hvis vi selv skulle have taget os af alt med personale, bemanding, barsel, drift, praktiske ting, nye bekendtgørelser og APV, så ville det have været svært at opnå de faglige mål. Nu har vi fået ro til det, vi bedst kan lide at lave – nemlig tænder”.